Hidden

Svanenmärkta bostäder i Ankaret

När du väljer att flytta in här i Ankaret tar du ett beslut som gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Materialen i ditt nya hem är noga utvalda och energianvändningen är lägre än byggkraven i Sverige idag. Dessutom har vi gjort det enkelt för dig att göra klimatsmarta val i din vardag när du har flyttat in. Självklart är Ankaret Svanenmärkt, liksom alla bostäder vi bygger.

Tänk dig ett kvarter där hela värdekedjan, allt från råvara till de färdiga lägenheterna, de gemensamma utrymmena och gården, ja även driften av de färdiga bostäderna är anpassade för att minimera klimatpåverkan. Titta närmare på fördelarna för både dig och klimatet här i Ankaret.

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiva fönster
 • Individuell mätning av elförbrukning
 • Individuell mätning av varmvatten

Under byggnationen

 • Effektiva transporter
 • Klimatförbättrad betong
 • Sedumtak
 • Noll avfall till deponi från bygget
 • Giftfria material
 • Klimatdeklaration

Klimatklokt liv

 • Bilpool
 • Cykelpool
 • Verkstad med låneverktyg
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer

Må bra

 • Grön innergård för rekreation
 • Sittgrupper på gården
 • Fruktträd
 • Pergola på gården
 • Trygghetsbelysning på gården
 • Lekplats för de yngsta

Energiklass

När du flyttar in i Ankaret, bor du i ett kvarter som är mer energieffektivt än många andra. Klassningen utgår från de krav på energianvändningen som ställs på byggnader som byggs idag. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag, får klass C. Idag har ett genomsnittligt befintligt flerbostadshus energiklass E, ca 150 kWh/m2 per år.

Energikravet i BBR 29 (Boverkets Byggregler) är 75 kWh/m2 per år, då hamnar man alltså på energiklass C. För att uppnå energiklass B måste man minska energiförbrukningen till mellan 38 och 56 kWh/m², det vill säga på 50–75 procent av energikravet.

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Ankaret kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Ankaret lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.