Hidden

Netto nollenergi i Havsbrynet

Kvarteret Havsbrynet är ett netto noll energihus*. Det innebär att Havsbrynet bidrar till att det produceras lika mycket förnybar energi som fastigheten använder på ett år. Förutom att Havsbrynet har lägre energibehov än dagens krav på nyproducerade bostäder är det självklart också Svanenmärkt. Så när du väljer att flytta in här tar du ett beslut som påverkar din inomhusmiljö, klimatet och föreningens ekonomi i rätt riktning.

Havsbrynet har planerats och byggts för att ha ett lågt energibehov. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. För att klara netto nollprimärenergi måste Havsbrynet tillföra lika mycket förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Egentillverkad förnybar energi

Energin som behövs i byggnaden kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Havsbrynet kommer att täckas av solceller som kommer att producera en stor andel av den fastighetsel som behövs årligen. För att bidra med ännu mer förnybar energi kommer vi investera i utbyggnaden av en solcellspark.

 

fotnot

*Primärenergi är ett begrepp som tar hänsyn till resursåtgången vid framtagandet av energin. Primärenergitalet för el är avsevärt högre än för fjärrvärme, eftersom el är en högvärdig energikälla. Det innebär att ny förnybar el som tillförs på eller på grund av våra nollenergibostäder kan ersätta ett större behov av köpt fjärrvärme. Primärenergi är ett branschgemensamt begrepp, som sedan några år tillbaka också används i Sveriges energilagstiftning.

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Netto noll primärenergi från drift
 • Energieffektiva fönster

Under byggnationen

 • Effektiva transporter
 • Klimatförbättrad betong
 • Sedumtak
 • Noll avfall till deponi från bygget
 • Giftfria material
 • Klimatdeklaration

Klimatklokt liv

 • Bilpool
 • Cykelpool
 • Verkstad med låneverktyg
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer
 • Individuell mätning av elförbrukning och varmvatten

Må bra

 • Grön innergård för rekreation
 • Odlingsplatser
 • Sittgrupper på gården
 • Fruktträd
 • Pergola på gården
 • Trygghetsbelysning på gården
 • Plats för lek

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Havsbrynet kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Havsbrynet lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.