Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis hittar du vad du söker här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Information om bostäderna

Hur många bostäder är det?
47 st.

När är säljstarten?
Den är planerad till våren 2021.

När får jag veta priserna?
Priserna presenteras några veckor innan säljstarten. 

Är detaljplanen godkänd?
Ja. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Partille kommun under januari 2019. Du kan läsa mer på kommunens hemsida, partille.se

Inflyttning
Preliminärt 2022-2023.

Miljöprofil
Projektet kommer att Svanenmärkas. Läs mer om vad det innebär att bo i ett Svanenmärkt hem »

Husen uppfyller även det högsta steget i Skanskas interna miljömärkning – Mörkgrönt.

8 parhus kommer även uppnå Klimatneutralitet enligt Skanskas definition 2020. En klimatneutral byggnad har enligt Skanska Sveriges definition netto noll klimatpåverkan under en 50 års analysperiod. Detta uppnås genom att bygga ett energieffektivt hus som producerar egen förnybar energi och byggs med krav på låga koldioxidutsläpp under byggfasen.

 

Parkering

Är det carport och förråd till husen?
Ja, alla hus har utvändigt förråd med vidbyggd carport.
För parhusen kommer carport/förråd primärt vara sammanbyggda i tomtgräns. Utanför carport finns möjlighet för parkering av ytterligare en bil.

Finns det besöksparkering?
Besöksparkering kommer ej finnas i området.

Kommer man kunna välja till laddplats för elbil?
Ja mot kostnad är det möjligt att välja till en laddplats Denna kommer vara placerad inne i carporten.

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cyklar inom tomten.

 

Byggteknik

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme och bjälklag av trä.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Grunden utgörs av en isolerad betongplatta på mark. Detta gäller även förrådsbyggnaden.

Vad är det för fasadmaterial?
Målad stående träpanel med läkt som sitter i ett oregelbundet mönster. Träpanelen sätts på regelstomme med underliggande vindskydd och isolering.

Jag vill ha en bastu i min bostad, går det att ordna?
Nej

Kan jag få förstärkning för upphängning av platt-tv?
Utvalda väggar som bedömts lämpliga för tv-placering väggförstärks 

Kan jag flytta innerväggar efter inflyttning?
Väggar kan flyttas om de inte är bärande. Vid påverkan på bärande kontruktion krävs anmälan till Partille kommun.

Kan jag beställa markiser/ balkongskydd?
Nej 

 

Gemensamma utrymmen

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cykelplatser inom tomten.

Finns det förråd?
Förråd kommer finnas i anslutning till den fristående carporten.

 

Inredning och tillval

Vad är det för standard i bostaden?
Våra kunniga sortimentsansvariga tar fram ett sortiment som håller en hög kvalitet. Vi samarbetar endast med väletablerade varumärken. 

Kan man ändra inredningen?
Ja, det finns både kostnadsfria val att göra och tillval mot en kostnad. Vid våra öppet-hus och i ditt personliga möte med din kundansvariga så presenteras hela sortimentet. 

Hur prissätts tillvalen?
När du väljer en produkt ur vårt tillvalssortiment räknas kostnaden från ”originalvalet” bort, och du betalar endast mellanskillnaden. 

Kan jag välja inredning helt fritt?
Nej tyvärr, våra garantier gäller endast då du väljer produktsortimentet som du hittar i vår inredningskatalog. De tillval vi erbjuder där, är noga utvalda och håller hög kvalitét.  

Kan jag beställa fritt från köksleverantörens sortiment?
Nej. För att kunna hantera samtliga kunders önskemål och ev. byten innan stopptiderna har vi gjort ett relativt brett urval tillsammans med Skanskas inredare, arkitekten och representanter från köksleverantören. Se inredningskatalog för att se vilka val vi erbjuder.  

Kan jag få tillbaka pengar om jag väljer bort en originalprodukt?
Nej

Kan ni lämna produkter omonterade?
Endast toalettpappershållare och handukskrokar lämnas omonterade. Enstaka fristående garderober kan lämnas omonterade.

Kan jag köpa tillval efter inflyttning?
Inte av Skanska, alla tillvalen måste vara klara före den utsatta stopptiden.

Vad menas med en stopptid?
Vid stopptidens utgång ska reviderade ritningar och övriga val vara godkända av beställaren. Är beställningen inte gjord och godkänd före stopptidens utgång inreds bostaden enligt originalutförande.

Var kan jag se inredningen? 
I vår hembutik i Johan på Gårdas gata 5, Göteborg. Som kund blir du normalt sett inbjuden till både öppet-hus och personliga möten där du får möjlighet att träffa din kundansvariga och se inredningen. Beroende på situationen med Covid-19 är det oklart på vilket sett dessa möten kommer att genomföras för dig som köpare i Öjersjö Hagar.

Går det att göra några tillval utomhus?
Nej. Utöver laddplats för elbil erbjuds inga exteriöra tillval, så som ytterligare trädäck, staket, annan plantering etc.

När ska projekteringsändringar/inredningsval betalas?
I samband med tillträdet betalas merparten.

 

Övriga frågor

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. I planen talar kommunen om vad som får och inte får göras inom området, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut.  Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan.