Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis hittar du vad du söker här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Information om bostäderna

Hur många bostäder är det?
47 st.

När är säljstarten?
Försäljningen är startad. Gör en intresseanmälan för att få mer information om när vi släpper nästa etapp.

Varför finns inte bostad alla bostäder till försäljning?
Vi har valt att begränsa antalet bostäder som vi släpper i första etappen. Resterande bostäder kommer släppas längre fram.

När startar försäljningen av resterande bostäder?
De kommer att börja släppas senare i år och släppas några åt gången. Om du har gjort en intresseanmälan så kommer vi att skicka ett mail vid varje släpp.

Är detaljplanen godkänd?
Ja. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Partille kommun under januari 2019. Du kan läsa mer på kommunens hemsida, partille.se

Inflyttning
Preliminärt 2022-2023.

Miljöprofil
Projektet kommer att Svanenmärkas. Läs mer om vad det innebär att bo i ett Svanenmärkt hem.

Husen uppfyller även det högsta steget i Skanskas interna miljömärkning – Mörkgrönt.

8 parhus kommer även uppnå Klimatneutralitet enligt Skanskas definition 2020. En klimatneutral byggnad har enligt Skanska Sveriges definition netto noll klimatpåverkan under en 50 års analysperiod. Detta uppnås genom att bygga ett energieffektivt hus som producerar egen förnybar energi och byggs med krav på låga koldioxidutsläpp under byggfasen.

 

Parkering

Är det carport och förråd till husen?
Ja, alla hus har utvändigt förråd med vidbyggd carport.
För parhusen kommer carport/förråd primärt vara sammanbyggda i tomtgräns. Utanför carport finns möjlighet för parkering av ytterligare en bil.

Finns det besöksparkering?
Besöksparkering kommer ej finnas i området.

Kommer man kunna välja till laddplats för elbil?
Ja mot kostnad är det möjligt att välja till en laddplats Denna kommer vara placerad inne i carporten.

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cyklar inom tomten.

 

Byggteknik

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme och bjälklag av trä.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Grunden utgörs av en isolerad betongplatta på mark. Detta gäller även förrådsbyggnaden.

Vad är det för fasadmaterial?
Målad stående träpanel med läkt som sitter i ett oregelbundet mönster. Träpanelen sätts på regelstomme med underliggande vindskydd och isolering.

Vilken färg är det på fasaderna?
Parhus: Gråbrun – NCS S8502-Y
Villor: Grågrön – NCS S5005-G80Y 

Är husen målade när man flyttar in?
Ja, husen är färdigmålade när ni flyttar in.

Vilken färg har ytterdörren?
Parhus: NCS S7000-N
Villor: NCS S3502-Y

Hur stora är förråden?
Förråden som tillhör husen varierar mellan 11–12 kvm beroende på vilket hus du köper.

Hur stor är carporten?
Beroende på vilket hus du köper är carporten antingen 20 eller 30 kvm.

Finns det golvvärme i husen?
Det är vattenburen golvvärme på hela bottenvåning och samtliga badrum

Jag vill ha en bastu i min bostad, går det att ordna?
Nej

Kan jag få förstärkning för upphängning av platt-tv?
Utvalda väggar som bedömts lämpliga för tv-placering väggförstärks. 

Kan jag flytta innerväggar efter inflyttning?
Väggar kan flyttas om de inte är bärande. Vid påverkan på bärande konstruktion krävs anmälan till Partille kommun.

Kan jag beställa markiser/ balkongskydd?
Nej.

Solcellsanläggningar
Samtliga hus i Öjersjö Hagar kommer ha egen solcellsansläggning på tak.

Solcellsanläggningarna genererar överskottsel som du som boende får betalt för. Detta dels genom en ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför, dels genom försäljning av den förnybara elen till valt elhandelsbolag. Du har även rätt till skattereduktion för mikroproduktionen av förnybar el. Detta skall redovisas i din inkomstdeklaration. Elen som du inte själv förbrukar säljs direkt när den produceras och går tyvärr inte att spara tills när du behöver den bättre. Därför är vårt tips att utnyttja dina solceller när de arbetar som mest. Det absolut mest ekonomiska är att använda elen direkt när den produceras. Kör därför gärna tvätt- och diskmaskin mitt på dagen när solen lyser, eller passa på att ladda din elbil om du valt till laddplats. Då har du som mest gratis el från solcellerna!
Läs gärna mer om mikroproduktion av förnybar el för privatpersoner på Skatteverkets hemsida.

För ett antal av parhusen i Öjersjö Hagar kommer den ena bostaden i parhuset ha sin solcellsanläggning på grannens tak. Denna lösning beror på husens placeringar där solcellerna behöver placeras på det takfall med bäst solläge. Skanska kommer upprätta servitutsavtal för detta som vid efter bildandet av de enskilda fastigheterna registreras hos Inskrivningsmyndigheten och som följer med fastigheterna som en belastning eller nyttjanderätt.

 

Gemensamma utrymmen

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cykelplatser inom tomten.

Finns det förråd?
Förråd kommer finnas i anslutning till den fristående carporten.

 

Inredning och tillval

Vad är det för standard i bostaden?
Våra kunniga sortimentsansvariga tar fram ett sortiment som håller en hög kvalitet. Vi samarbetar endast med väletablerade varumärken. 

Kan man ändra inredningen?
Tyvärr finns inte längre möjlighet för dig som köper att göra egna tillval, då stopptiden för beställningar passerat. I många av bostäderna som är till salu har våra kundansvariga valt inredning i olika stilar. Hör av dig till vår mäklare för att få information om vilken inredning som finns i det hem som du är intresserad av. 

Hur prissätts tillvalen?
När du väljer en produkt ur vårt tillvalssortiment räknas kostnaden från ”originalvalet” bort, och du betalar endast mellanskillnaden. 

Kan jag välja inredning helt fritt?
Nej tyvärr, våra garantier gäller endast då du väljer produkter ur vårt sortiment. De tillval vi erbjuder där, är noga utvalda och håller hög kvalitét. 

Kan jag få tillbaka pengar om jag väljer bort en originalprodukt?
Nej

Kan ni lämna produkter omonterade?
Endast toalettpappershållare och handukskrokar lämnas omonterade.

Kan jag köpa tillval efter inflyttning?
Inte av Skanska, alla tillvalen måste vara klara före den utsatta stopptiden.

Vad menas med en stopptid?
Vid stopptidens utgång ska reviderade ritningar och övriga val vara godkända av beställaren. Är beställningen inte gjord och godkänd före stopptidens utgång väljs inredning av vår kundansvariga. Hör av dig till vår mäklare för att få information om vilken inredning som finns i det hem som du är intresserad av.

Var kan jag se inredningen? 
I vår hembutik i Johan på Gårdas gata 5, Göteborg finns all vår inredning. Som köpare får du möjlighet att besöka hembutiken.

Går det att göra några tillval utomhus?
Nej. Utöver laddplats för elbil samt isolering av förråd erbjuds inga exteriöra tillval, så som ytterligare trädäck, staket, annan plantering etc.

När ska projekteringsändringar/inredningsval betalas?
I samband med tillträdet betalas merparten.

 

Övriga frågor

Vad det är för växter på tomten?
Det är ganska varierande inom området. Alla fastigheter får ligusterhäck mot gata och mellan tomterna mot granne. Sedan planteras ett mindre träd. Detta träd är antingen Ligustersyren, Körsbärskornell eller Syren.

För de tomter som har slänter mot gata planteras buskar: bland annat Blåbärstry, Dvärg-en, Småbladigt Krypoxbär samt prydnadsgräs och hängande växter så som Tuvtåtel, Baltisk Murgröna, Sandkörsbär och Vintergröna.

Det kan bli vissa justeringar. Ändring kommer dock bara ske om det är någon växt som ej att gå få tag på under säsong eller är olämplig att plantera när det är dags, i så fall sker utbyte till likande växt.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. I planen talar kommunen om vad som får och inte får göras inom området, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut.  Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. 

 

Lisa Wessberg

Lisa Wessberg

031-733 20 28
Karin Berggren

Karin Berggren

031-733 20 20