Hållbara hem i Öjersjö Hagar

Hem från Skanska har har länge strävat efter att producera hem med så liten klimatpåverkan som möjligt. Vårt första Svanenmärkta hem byggdes redan 2005, och sedan 2017 Svanenmärker vi samtliga nya hem. Nu har vi tagit ett ytterligare kliv och utvecklar vad vi kallar för mörkgröna hem – bostäder med högre ställda krav på både energiförbrukning och produktion än vad Svanenmärkta hus har.

Solceller Öjersjö Hagar Partille Göteborg Skanska

Vi planerar för solceller i hela kvarteret, exakt utformning och utseende är ännu inte fastställt.

Mörkgrön energi

När vi tar fram mörkgröna hem ställer vi väldigt höga krav på energianvändningen. Målet är att alla mörkgröna hem ska ha netto noll primärenergi vilket innebär att huset genererar lika mycket förnybar primärenergi, som det behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel. I Öjersjö Hagar löser vi det genom en kombination av solceller på varje tak och andra energismarta lösningar som extra mycket isolering och effektiva fönster.

Kvinna och barn lekplats Öjersjö Hagar Partille Göteborg Skanska

Ett säkert innehåll

I de mörkgröna hemmen använder vi bara hållbara material och kemikalier. Det innebär att alla inbyggda material och använda kemikalier under produktion är noggrant kontrollerade mot externa databaser och klarar en rad miljökriterier. Att välja rätt material är viktigt för en sund inomhusmiljö men också för att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden och avgiftande av kretsloppet. Men miljöarbetet är också en hälsofråga. Du som bor i ett mörkgrönt hem i Öjersjö Hagar ska vara säker på att du har ett hälsosamt inomhusklimat, må bra och känna dig trygg. Vi planerar, mäter och kontrollerar systematiskt alla de bostäder vi bygger.

En välplanerad arbetsplats

En del i att bygga mörkgrönt är vad vi kallar noll avfall till deponi. Det innebär att 100 % av avfallet under byggproduktionen återvinns eller återanvänds. Det ställer höga krav på både planering och samarbete, men är också ett måste om vi ska kunna fortsätta utveckla hållbara hem. 

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete >