Hidden

Svanenmärkta bostäder i Klippängen

När du väljer att flytta in här i Klippängen tar du ett beslut som gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Materialen i ditt nya hem är noga utvalda och energianvändningen är lägre än byggkraven i Sverige idag. Dessutom har vi gjort det enkelt för dig att göra klimatsmarta val i din vardag när du har flyttat in. Självklart är Klippängen Svanenmärkt, liksom alla bostäder vi bygger.

Tänk dig ett kvarter där hela värdekedjan, allt från råvara till de färdiga husen, ja även driften av de färdiga bostäderna är anpassade för att minimera klimatpåverkan. Titta närmare på fördelarna för både dig och klimatet här i Klippängen.

Minimerad klimatpåverkan under byggskedet

Vi bygger bostäderna i Klippängen med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som det bara är möjligt. En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong då trä belastar klimatet mindre än betong. Den betong vi fortfarande behöver i produktionen, i grundplattan till exempel, är en betong där vi har ersatt en del av cementen med slagg vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan. Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

Förnybar energi

I dag går det inte bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver producera ett överskott av förnybar energi för att kompensera utsläppen. Därför har vi optimerat takytan på husen i Klippängen för att kunna utrusta dem med så många solceller som behövs. Vi har även minskat klimatpåverkan ytterligare genom att ersätta takpannorna med ett papptak. Det innebär att du som flyttar in här både får en låg driftkostnad och bidrar till en stor klimatnytta.

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen under byggnationen. Tillsammans med våra leverantörer och med dig tar vi stora kliv framåt mot en hållbar framtid.

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiv fasad
 • Netto noll primärenergi från drift
 • Energieffektiva fönster

Under byggnationen

 • Effektiva transporter
 • Klimatförbättrad betong
 • Noll avfall till deponi från bygget

Klimatklokt liv

 • Verkstad med låneverktyg
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer
 • Individuell mätning av elförbrukning
 • Individuell mätning av varmvatten

Må bra

 • Stadsdelsparker för rekreation
 • Fruktträd och grönska
 • Trygghetsbelysning i kvarteret
 • Plats för lek
 • Cykelparkering

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Klippängen kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Klippängen lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.