Hidden

Hållbart boende

Strålande utsikter
Med hjälp av energieffektiva fönster är det möjligt att ha stora och sköna utsikter, samtidigt som driftskostnaden hålls nere. Det är egentligen en enkel princip; Energieffektiva fönster och fasader tar vara på all den el och värme du tillför i din bostad.

En frisk fläkt hemma
Luften i ditt hem behöver cirkulera i rätt takt, annars blir inomhusmiljön lidande och syrenivån sjunker. I många av våra nybyggda hem finns det ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Det innebär att vi använder energin i luften som skickas ut för att värma den friska luften som ska in i huset. Vårt FTX-system renar också luften från smutsiga partiklar utifrån.

Sortera och reflektera
Under diskbänken i ditt nya hem hittar du kärl som hjälper dig att enkelt sortera dina sopor. Vi ser också till så att det finns återvinningsstationer i närheten av ditt hem, utöver kommunens krav på sopsortering i närområdet.

Betala bara för det du använder
Med hjälp av en individuell mätning av elen får du mer koll på hur mycket (eller lite) du använder och du slipper betala dina grannars eventuella slöseri. Ännu fler miljösmarta detaljer som sparar energi är att vitvarorna i kök och badrum håller energiklass A eller bättre, gemensamma utrymmen har lågenergilampor och att det ofta är rörelsedetektorer som styr belysningen.

Ett friskare boende
Med hjälp av en noga planering av varenda kvadratcentimeter av golv, väggar och hyllor i ditt nya hem gör vi det lätt för dig att städa och hålla rent från damm, vilket håller onödiga allergier borta. Vi har naturligtvis aldrig PVC i våra hem, då forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan allergiska besvär hos barn och PVC-produkter. Vi testar allt material i Skanska Sveriges kemdatabas, där miljökraven är hårdare än Europas miljölagar. Därför kan du vara säker på att ditt hem är en trygg och frisk plats för hela din familj.