Hidden

Netto nollenergi i Scilla

Scilla har planerats och byggts för att ha ett så lågt energibehov som det är möjligt. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak är så kallad PIR-isolering som möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp. För att klara netto nollenergi måste Scilla även producera förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Solceller

Energin som behövs i byggnaden kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Scilla kommer täckas till 72% av solceller som kommer producera el som står för cirka 60 % av fastighetens elbehov per år. För att bidra med ännu mer förnybar energi har vi investerat i utbyggnaden av en solcellspark i Karlskrona.

Solcellerna i Scilla är färdigmonterade och producerar nu el.

Tack vare solcellerna på taket är bostadsrättsföreningen nu självförsörjande till 60 procent när det gäller energibehovet. För att nå netto-noll kompenseras resterande energibehov av en investering i ny förnybar energi i Karlskrona Solpark, en solcellsanläggning som byggdes på en gammal deponi och på mark som idag annars hade varit oanvändbar.

Steg för steg i Scilla

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiva fönster
 • Netto noll primärenergi från drift
 • Ägande i extern solcellspark

Under byggnationen

 • Effektiva transporter
 • Grön betong
 • Noll avfall till deponi från bygget
 • Giftfria material
 • Klimatdeklaration

Klimatklokt liv

 • Bilpool
 • Cykelpool
 • Laddningsstationer elbil
 • Verkstad med låneverktyg
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer
 • Individuell mätning av elförbrukning
 • Solceller på tak
 • Ägande i extern solcellspark
 • Laddningsmöjlighet i cykelrum

Må bra

 • Grön innergård för rekreation
 • Biologisk mångfald
 • Odlingsplatser
 • Sittgrupper på gården
 • Pergola på gården
 • Takterrass
 • Trygghetsbelysning på gården
 • Plats för lek

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Scilla kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Scilla lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.