Ett grönare och rikare liv för alla

När staden växer och bebyggelsen ökar så trängs naturen och djuren undan. Men tack vare parker, trädgårdar, kolonilotter och gårdar så stannar ändå många djur och insekter i stan. I våra nya kvarter i Täby Park hjälper vi naturen att ta plats och ökar på så vis den biologiska mångfalden i stan.

Innergård i Täby Park som gynnar den biologiska mångfalden.

Ibland är den biologiska mångfalden till och med större i stan än i ett jordbrukslandskap där bara ett fåtal grödor dominerar åkrarna. Och hjälper vi till att återskapa miljöer som liknar öppna ängslandskap och skogar i stan, så motverkar vi utarmningen av många arter. Men varför är det så viktigt med biologisk mångfald? Pollinerande insekter och djur är avgörande för människans överlevnad. Var tredje tugga vi äter är faktiskt pollinerad av ett bi. Fåglar sprider frön och kärnor, flädermöss äter flugor och mygg. Vi behöver insekterna och de behöver oss. Ju fler humlor som besöker våra äppelträd, desto fler äpplen blir det. Och humlorna älskar blommorna på buskarna lika mycket som vi älskar bären när de sedan mognar. Dessutom stärker djur- och växtlivet vår vardag och vår kontakt med dygnet och med årstiderna.

För oss är det självklart att bidra till en grönare värld och till att bevara den biologiska mångfalden. På innergårdarna i våra planerade kvarter skapar vi därför en miljö som förbättrar förutsättningarna för pollinerande insekter och djur, och som gör livet grönare, skönare och mer avkopplande för dig som ska bo här. Vi tog hjälp av Bee Urban, ett företag vars uppdrag är att återknyta människan i stan med naturen, och att öka den biologiska mångfalden när staden breder ut sig. Filip Gustafsson är VD på Bee Urban och berättar för oss att det faktiskt inte alls är svårt att hjälpa naturen på traven.
– Det är ju inte alltid vi inser hur viktiga skalbaggar, fjärilar och vildbin är för vårt ekosystem. Vi inser inte heller hur enkelt det är att skapa bra miljöer för dem.
På en innergård som i Brf Klövern kan man till exempel installera insektshotell och placera ut gamla stubbar och ved där skalbaggar trivs bra. Det är också viktigt att se till att plantera en variation av växter som blommar vackert under hela våren, sommaren och hösten, och som doftar gott. Glöm heller inte bort att du kan odla även sånt som går att äta. Allt som vi människor tycker om att omge oss med i en trädgård, det gillar bin, humlor och fjärilar också.

Bee Urban har byggt en popup-innergård i Täby Park.

Filip säger att det roliga med att få vara med och forma en innergård är att vi inte bara gör en insats för miljön, utan att vi också skapar en vacker plats för de människor som kommer att flytta in här.

I Täby Park bredvid restaurangen LoveKitchen har vi tillsammans med Bee Urban byggt en popup-innergård som ska ge dig känslan av hur gården i det kommande kvarteret kommer att upplevas och se ut. Besök gärna platsen  och få en stunds avkoppling på en bänk bland blommor, bin och fjärilar.

Se filmen nedan som berättar om hur Bee Urban skapade popup-innergården.

En film om hur vi tillsammans med företaget Bee Urban skapar en Pop-Up innergård, med fokus på biologisk mångfald, i Täby Park.