Hidden

Återbruk och återvinning är vägen mot målet om klimatneutralitet

Att köpa en tröja second hand, en kjol som redesignats av en trasig klänning eller en skjorta som skapats av fibrer från återvunna plagg – det är sådant vi känner igen från modebranschen. 

Men hur kan metoder som återbruk och återvinning öka graden av hållbara lösningar i en nyproducerad bostad? 
– Återbruk och återvinning innebär möjligheter för oss som bostadsbyggare på vägen mot målet om klimatneutralitet, säger Andrea Pap de Pestény som arbetar med området klimat och hållbarhet på Skanska.  

Stålbalkar i konstruktioner kan användas på nytt, eller så blir tegel från en      rivningsfastighet till en vägg i hallen i din nya bostadsrätt.

– Andra exempel är isolering och gipsskivor, som får lägre klimatavtryck då de är tillverkade med delar av återvunnet material. Vi har också tillverkat utemöbler av trä som använts till emballage för byggelement och vi har använt återbrukat tegel till fasader. 

Skifte bland bostadsköpare

Att arbeta för mindre avfall och mer återanvändning gör att klimatavtrycket minskar, något som vi alla vill bidra till, och Skanska som bostadsutvecklare arbetar mot målet att alla nya bostäder man bygger ska vara klimatneutrala 2030. 

Andrea Pap de Pestény beskriver att man ser att det just nu pågår ett slags ”mindshift” kring hur bostadsköpare ser på återbruk och återvunnet; en framflyttning i att se och förstå värdet av det. 

– Och de inslag av återbruk som vi med blotta ögat ser kan som bonus också bidra till samma känsla som när vi väljer inslag som en antik byrå till vår inredning, för dess gamla charm. 

Skillnad för klimatet

Inom Skanska arbetar man på olika sätt för att testa sig fram inom återbruk och återvinning för att det ska vara sådant som gör skillnad i nya bostäder.  

– Vi lägger mycket tid på att testa och förstå. Vi vill hela tiden ställa oss frågan: ”Hur mycket kan vi använda som är återbruk eller återvunnet?” Men här är det viktigt att det inte bara är ”kosmetiska” åtgärder, till exempel inredning, utan även sådant som du som bostadsköpare inte ser, som reglar och andra konstruktioner, men som kan göra riktigt stor skillnad ur klimatperspektiv, säger Izabela Kurkowska, som även hon arbetar med frågor om klimat och hållbarhet på Skanska. 
 

Vad är då mest miljövänligt, återbruk eller återvunnet? 

– Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt då det förlänger livslängden på något som redan har producerats, säger Izabela Kurkowska.  

Återvunnet material i kvarteret Kajplatsen

I Norrköpings innerstad, intill Motala Ström, bygger Skanska en första etapp med 40 Svanenmärkta lägenheter med fokus på bland annat resurseffektivitet och hållbar livsstil. Här kommer bland annat återvunnen aluminium användas.

Aktuellt i bostäder från Skanska

Det finns flera exempel där återbrukat och återvunnet bidragit till att skapa mer hållbara bostäder. I det nya bostadskvarteret Verkstan i Umeå får det som ska bli det gemensamma gårdshuset Orangeriet en vägg av återbrukat tegel hämtat från den tidigare byggnaden på platsen. I byggnationen av det nya kvarteret Kajplatsen i Inre Hamnen i Norrköping kommer återvunnen aluminium att användas. 

Men hur går det till när man arbetar med återvinning och återbruk när man bygger nya bostäder? Det vill säga, hur kan man ta vara på produkter och material som redan finns? 

– Marknaden är fortfarande outvecklad. Att bygga med återbruk innebär därför att vi på Skanska själva måste leta efter återbrukade material, som att vi får tillgång till fastigheter som rivs eller jobbar med återbrukskonsulter, säger Andrea Pap de Pestény. 

Målet är att kunna inkludera återbruk i alla bostadsprojekt.  

– Vi vill höja ambitionsnivån i takt med att vi lär oss, säger Izabela Kurkowska. 

Hållbart bostadsbyggande – en ordlista

 • Återvinning
  När man tar ett material och i princip smular ner det i sina beståndsdelar, och skapar samma material igen, som till exempel glas. 
        
 • Återbruk
  När man tar något som har haft en funktion, och använder det i samma funktion men i ett nytt sammanhang. Till exempel när tegel från fasaden till en gammal fastighet blir golv i entrén till din nya bostad.
   
 • Upcycling
  Att omvandla biprodukter, som betraktas som avfall, till nya material eller produkter som därmed får ”nytt liv”.   
   
 • Cirkularitet
  Att man håller olika resurser i kretslopp så länge det bara går genom att de används, återanvänds och återvinns i stället för att de blir avfall.  
   
 • Resurspark
  En plats där överblivet material tas om hand och förädlas för att kunna användas igen. Till exempel Ale Resurspark i Göteborg som är en del av Skanskas initiativ ReSources.