Hidden

Svanenmärkt material i alla bostadsrätter

Det finns en sak som garanterar att alla Skanskas nybyggda bostadsrätter är energieffektiva, har bra inomhusklimat och bra materialval – Svanen. Alla Skanskas egenproducerade bostäder granskas och certifieras av tredje part.  

– Till 80 procent handlar Svanenmärkningen om materialen i byggnaden. De högt ställda kraven är bra för de boende, för byggbranschen och inte minst för miljön, säger Yvonne Bergensund, Svanensamordnare på Skanska.  

Godkända material i väggar och tak

Redan innan första spadtaget har hon möten med konstruktören, arkitekten och olika installatörer för att säkerställa att Svanens olika krav finns med i ritningar och andra handlingar.  

– Våra Svanenkvarter finns i en gemensam digital portal där alla som är med och bygger kan gå in och kontrollera att materialet är godkänt av Svanen innan det köps in, berättar Yvonne. 

Till exempel ska alla material som används till golv, tak och väggar vara PVC-fria. Träet måste komma från en spårbarhetscertifierad skog. Det går därför inte att använda sibirisk lärk, men lärk från kontrollerad skog inom EU går bra.  

Mindre utsläpp med Skanska Grön betong©

Det finns ett byggmaterial som används mer än något annat, och fördelarna är många. 

– Betong är robust, brandsäkert, det kan lagra energi och ger en god ljudkomfort, säger Johan Hedman, teknisk chef för Skanskas betongtillverkning. 

Det är enkelt att blanda betong – en kubikmeter får du ihop med en spade cement, två spadar grus och en skvätt vatten. Men, och ett stort men:  

– Spaden med cement står för 90 procent av hela branschens klimatavtryck. Vi jobbar ständigt med att sänka det avtrycket, bland annat genom att vi utvecklat Skanskas gröna betong, säger Johan. 

I Grön betong ersätts delar av cementen med alternativa bindemedel, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan. Ett annat sätt att minska klimatavtrycket är att använda återvunnen betong vilket Skanska nu testar i ett pilotprojekt.  

God miljö ute och inne

Johan förklarar att hållbarhet också handlar om att tänka i nästa led. Att exempelvis bygga med material som går att återvinna. Eller ännu hellre; att byggnaden kan ställas om och få ett annat användningsområde i framtiden om det skulle behövas. Tänk ett kontor som förvandlas till en studentbostad! 

I dag installerar Skanska solceller på alla sina nyproducerade bostadsrätter, som en energisparande åtgärd. I husen finns också bra cykelrum för att underlätta för de boende att välja cykeln framför bil som transportmedel. Även utegårdarna byggs med hållbarhet i fokus. En pergola på gården byggs till exempel inte med tryckimpregnerat virke och växter och buskar väljs ut för att gynna den biologiska mångfalden.  

– På många utegårdar finns det också möjlighet för de boende att ha egna odlingslådor. Poängen är att skapa en trivsam miljö både i och runt huset, säger Yvonne.  

Vad innebär en Svanenmärkning?

 • Energisnåla hus med låg klimatpåverkan. 
 • Material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.
 • Bra innemiljö vilket gör husen hälsosamma att bo i. 
 • Hög kvalitet och säkerhet kring rutiner och arbetssätt. 

  Fördelar med ett Svanenmärkt hus

  • Material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador. 
  • Lågt energibehov. 
  • God ventilation. 
  • Höga isoleringsvärden. 
  • Energimärkta vitvaror. 
  • Radonsäker konstruktion. 
  • Väljer du svanenmärkt kan du ansöka om ett grönt bolån från din bank.