Hidden

Vi är inne i en energiomställning där elbehovet kommer att öka

Att undersöka husets energiförbrukning kan göra stor skillnad när det kommer till den faktiska kostnaden för ditt boende. Vilken typ av värmeförsörjning har fastigheten? Hur välisolerade är dörrar och fönster? Och inte minst – finns det andra lösningar som kan bidra till energiförsörjningen?

– Solceller är de senaste årens stora game changer, säger Anna Svensson, innovationschef på solenergikoncernen Soltech Energy.

– Vi är inne i en energiomställning där elbehovet bara kommer att öka. Med solceller på taket, gärna i kombination med smart styrning och lagring, kan du minska din elkostnad ordentligt, och samtidigt bidra till landets förnybara elproduktion, konstaterar Anna.

Solceller på fasaden

Det här har många svenskar fattat. Branschföreningen Svensk Solenergi uppskattar att 21 500 nya solcellsanläggningar installerades under det första halvåret 2022. En ökning med nästan 90 procent jämfört med det första halvåret 2021, och ökningen väntas fortsätta under 2023.

– Energikrisen har satt fart på utvecklingen. Tekniken blir bara bättre och bättre och det har blivit lättare att dela solel mellan olika fastigheter, vilket är en stor fördel.

– Vi ser även att många nyttjar andra ytor än taken för sina solceller, och fenomenet solcellsfasader blir en allt vanligare lösning för större fastigheter som kontorshus och lagerbyggnader, säger Anna.

Bild: Anna Svensson, innovationschef på solenergikoncernen Soltech Energy.

Energieffektiva bostäder

Hur mycket el solcellerna kan generera beror på en rad olika faktorer. Är taket platt eller vinklat? Vetter huset mot söder eller ligger det i skugga? Oavsett får du ett ordentligt tillskott som minskar behovet av el från konsumtionsnätet.

– Det finns en anledning till att vi på Skanska satt solceller på taken till våra bostadsrätter sedan 2019, säger projektutvecklaren Peter Isacson som just nu utvecklar och bygger några av landets mest energieffektiva bostadsrätter i Täby Park utanför Stockholm.

Överskott säljs till elnätet

På husen i kvarteret Scilla täcks taken till 72 procent av solceller, vilket i snitt försörjer 60 procent av fastighetens elbehov. Perioder då solpanelerna ger extra mycket energi, till exempel under sommaren, kan det betyda pengar tillbaka till de boende.

– Solenergin används först till husets värme, ventilation och belysning. Om det blir el över går den vidare till respektive hushåll, och finns det fortfarande ett överskott säljs det till elnätet, förklarar Peter.

– Vinsten från försäljningen går vanligtvis till bostadsrättsföreningen som sedan bestämmer vad de ska göra med pengarna, till exempel amortering på lånen eller avgiftsfria månader.

Gör en miljöinsats

Förutom solceller har de sprillans nya bostadsrätterna i Täby Park energieffektiva fasader, energieffektiva fönster, snålspolande kranar, fjärrvärme och individuell mätning och debitering av el. Målet är en så låg energiförbrukning som möjligt.

– Energifrågan har blivit allt viktigare för den som ska köpa ny bostad. Att välja nybyggt sparar inte bara pengar i längden, det är också en miljöinsats långt mycket större än att sortera avfall eller minska på sitt resande, konstaterar Peter Isacson.

Fakta om solceller

 • Solenergi är ett av de mest miljövänliga energialternativ vi kan välja.
 • Så länge solen lyser har vi en garanterad energikälla som ger 100 procent förnybar el.
 • Om du bor i ett hus med solceller bidrar du till att minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser.
 • Många solceller som i dag finns på marknaden består av kisel, ett ämne som finns naturligt i naturen och som går att återvinna.
 • Solceller producerar el även när det är molnigt.
 • En vanlig solcellsanläggning kan inte lagra energi, men det utvecklas allt fler lagringsbatterier för solenergi.
 • I Sverige genererades det ungefär en terawattimme solenergi under 2021. Det är lika med tusen
 • En gigawatt kan försörja en hel kommun som har cirka 125 000 invånare med el i ett år, eller låta varje hushåll i Sverige tvätta en tvätt i 60 grader varannan dag i ett år.

Så ger solceller maximal effekt

 • Solceller placeras i sydlig, västlig eller östlig riktning, men nästan aldrig i

  norrläge.

 • De monteras ofta med en lutning på mellan 10–60 grader.

 • Elproduktionen är som störst i sydlig riktning med en lutning på cirka 45 grader.

 • Utöver vinkel och läge är det även viktigt att solcellerna placeras på en yta med minimal skuggning.

 • Fördelen med solceller i västlig och östlig riktning är att de producerar solel i en jämnare takt under dagen.

 • På platta tak vinklas solpanelerna uppåt.