Hitta rätt bostad i hållbarhets- djungeln

Mer än hälften av alla svenskar vill bo hållbart, men vad betyder egentligen de olika miljömärkningarna? Vi reder ut vad som är vad och guidar dig till en bostad som gör skillnad på riktigt.

Bostaden, en viktig pusselbit i att minska ditt klimatavtryck

Många är medvetna om hur deras konsumtion och resande påverkar klimatet, men tänker inte på att bostaden är en viktig pusselbit i att minska sitt klimatavtryck. Första steget mot drömboendet med minimal klimatpåverkan är att förstå vad du ska hålla utkik efter. Klimatneutrala hus, netto-nollenergihus och NollCO2 – vad är egentligen skillnaden, och vad innebär det att ett hus är Svanenmärkt?

Vi kan börja med Nordens mest kända miljömärkning. Den gröna och vita Svanen sitter på allt från toalettpapper till möbler. Skanska utvecklade märkningen för bostäder tillsammans med Svanen, och var först i Sverige med att bygga Svanenmärkt 2005.

Svanenmärkt för kvalitet och hälsa

När du väljer en Svanenmärkt bostad kan man säga att du får trygghet med på köpet. Alla material granskas av Svanen – från husets stommar och tak till köksgolv, färger och badrumsspackel. Om det finns några tveksamheter kring ett materials hälsopåverkan, väljs det bort. Därför är material med antibakteriella eller misstänkt hormonstörande ämnen förbjudna.

 Det innebär också att du får en riktigt energisnål bostad. Svanens krav på effektiv energianvändning är hårdare än myndigheternas, ungefär 10-15 procent lägre än Boverkets krav. För att uppnå det används energisnåla vitvaror, snålspolande toaletter, extra isolering och belysning med rörelsesensorer. Svanen ställer också krav på förvaltaren av huset, med instruktioner om hur byggnaden ska skötas på ett sätt som är energisnålt och har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Visste du att alla Skanskas bostäder är Svanenmärkta sedan 2017? En av dem är Åstranden 5 i Bromma strax intill Bällstaån, som har inflyttning 2023. Här har husen byggts med klimatförbättrad betong och trä från hållbart skogsbruk. Taken har solceller och du kan enkelt ladda din elbil i laddstolpen strax utanför huset.

Höga krav på klimatneutralt 

För att en bostad ska få kallas för klimatneutral räcker det inte att själva byggprocessen är hållbar. Man måste se över husets hela livscykel. Från hur byggmaterialen är tillverkade till hur energianvändningen fungerar efter att huset är klart. För en klimatneutral bostad innebär det att alla samlade koldioxidutsläpp ska kompenseras inom 50 år.

Skanska kompenserar sin klimatpåverkan till exempel genom att tillverka egen biokol och investera i förnybar energi som sol- och vindkraft.

I Gottorps Hage i Malmö och Öjersjö Hagar i Göteborg har Skanska byggt Sveriges första klimatneutrala radhus. Alla material är noga utvalda för att minska utsläppen så mycket som möjligt. Till exempel har stommen tillverkats av trä i stället för betong, då trä belastar klimatet mindre. Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

NollCO2 och klimatneutralt är samma sak.
Skillnaden är att NollCO2 är en certifiering

NollCO2 för noll klimatpåverkan

Du har kanske hört talas om NollCO2? Det är faktiskt samma sak som att bygga klimatneutralt, men omvandlat till en kvalitetsmärkning. Certifieringen utvecklades av Sweden Green Building Council, som grundades 2009 av Skanska och tolv andra företag, för att driva hållbarhetsarbetet framåt i byggsektorn.

Att bygga med noll koldioxidutsläpp betyder att klimatavtrycket blir noll efter att utsläppen från byggskedet har kompenserats, till exempel genom solceller på taken som genererar energi över lång tid. De samlade utsläppen ska kompenseras inom 50 år.

Alldeles intill Gottorps Hage i Malmö bygger Skanska ännu ett nytt bostadsområde, Söder om Allén, där målet är att bli NollCO2-certifierade. Även där är husens stomme gjord av trä i stället för betong, och den betong som faktiskt används är klimatförbättrad med upp till 50 procent mindre koldioxidutsläpp.

Netto-noll för minimalt energibehov

Begreppet netto-nollenergi handlar om husets energianvändning under ett år. Ett netto-nollenergihus tillför lika mycket förnybar energi som det använder för värme, vatten och ventilation under ett år.

För att en bostad ska ha så lågt energibehov som möjligt är det viktigt med ett tätt klimatskal som gör att värme och energi inte läcker ut och försvinner. För att ytterligare hålla nere klimatpåverkan behöver husets energi komma från förnybara källor. Det vanligaste är solceller som man sätter på taket.

För radhusen och bostadsrätterna i Ranalyckan i Halmstad kommer solcellerna på taket att stå för hela 80 procent av fastigheternas årliga elbehov, vilket innebär låga driftskostnader för de boende.

 

Nu vet du lite mer om de olika begreppen som beskriver bostädernas klimatavtryck, och har större möjlighet att göra ett val som bidrar till en bättre framtid!

Hållbara ordlistan

Svanenmärkt bostad – Svanen är Nordens officiella miljöcertifiering. Skanska var först i Sverige med att Svanenmärka ett hus 2005.

Klimatförbättrad betong – Betong med mindre andel cement. Ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong. Kallas också ©Grön betong på Skanska.

Klimatskal – Det som skiljer inomhus från utomhus; tak, fasader, fönster och ytterdörrar.

Netto-Nollnergihus – Ett hus som tillför lika mycket primärenergi genom förnybar energi, som det behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel under ett år. 

Primärenergi – Beskriver energi som ännu inte har omvandlats av människan, till exempel trä, sol, vatten, vind, kol och olja. För att få ett lågt primärenergital ska resursåtgången vid framtagandet av energin vara så låg som möjligt.

Passivhus – Passivhusen värms upp av solen och luften, spillvärme från de som bor och rör sig i huset och restenergi från elektronik.

Plushus – Ett passivhus som producerar mer energi än det gör av med.

Sedumtak  – Tak med den fetbladiga växten sedum.  Bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften, minskar mängden dagvatten till dagvattenledningarna och bidrar med ökad biologisk mångfald.

Biokol – Tillverkas av träspill och har den fina egenskapen att det lagrar koldioxid från atmosfären, vilket brukar kallas för ”kolsänka”. Skanskas första biokolpanna invigdes i oktober 2022.