Sjösättningen i Malmö vinner Årets bostadsprojekt i Guldhemmet

Skanskas kvarter Sjösättningen i Västra hamnen i Malmö är vinnare i Årets Bostadsprojekt i Guldhemmet; en tävling som arrangeras av Hemnet varje år.

I kvarteret Sjösättningen har Skanska utvecklat bostadsrätter,Guldhemmet_Bostadsprojekt_light_bg.png hyresrätter, kommersiella lokaler, ett äldreboende och en skola. Social hållbarhet har varit i fokus sedan start. I detta pilotprojekt lyfte staden in sociala krav vid marktilldelningen och utvecklade utifrån det tillsammans med Skanska en gemensam social agenda för kvarteret. Den fokuserade på barn och ungas uppväxtvillkor samt sammanhållning i staden: viktiga framtidsfrågor enligt Malmökommissionens rekommendationer för en hållbar utveckling. För Skanska är projektet del av ett långsiktigt arbete med socialt värdeskapande inom bostadsutveckling.

Vinnare i kategorin Årets Bostadsprojekt är ett bidrag med en tydlig social agenda. Genom att kombinera en mängd olika bostadstyper och verksamheter skapas en boendemiljö med fler möten och en större mångfald som bidrar till en mer sammanhållen stad.

Motivering från Guldhemmet.se. Guldhemmet består av en gala som samlar och hyllar den svenska bostads­branschen. Galan är ett initiativ från Hemnet