Hidden

Klimatneutrala bostäder

När vi planerar och bygger klimatneutrala bostäder gör vi det i tre steg. Det första steget är designen och att välja en smart energikälla. Husen är alltså utformade för att vara så energieffektiva som möjligt och utrustade med solceller på taken. Nästa steg går ut på att minimera klimatpåverkan från byggskedet och de byggmaterial som används. Men oavsett hur mycket vi försöker få ner utsläppen orsakar husen i Öjersjö Hagar 30 ton i klimatpåverkande utsläpp när de byggs. Det tredje steget är därför att tillföra mer förnybar energi än vad huset använder och sälja den el som blir över till marknaden. På så vis komp­enserar huset de utsläpp som idag är oundvikliga i byggskedet. Det tar ungefär 50 års produktion av solel innan klimat­påverkan från husets byggskede är kompenserad, och ett parhus står ju mycket längre än så.

Minimerad klimatpåverkan under byggskedet

Vi bygger bostäderna i Öjersjö Hagar med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som det bara är möjligt. En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong då trä belastar klimatet mindre än betong. Den betong vi fortfarande behöver i produktionen, i grundplattan till exempel, är en betong där vi har ersatt cement med slagg vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan. Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

Förnybar energi

I dag går det inte bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver producera ett överskott av förnybar energi för att kompensera utsläppen. Därför har vi optimerat takytan på husen i Öjersjö Hagar för att kunna utrusta dem med så många solceller som möjligt. Vi har även minskat klimatpåverkan ytterligare genom att ersätta takpannorna med ett papptak. Det innebär att du som flyttar in här både får en låg driftkostnad och bidrar till en stor klimatnytta. Tänk att kunna ladda din elbil direkt med solceller, billigare drivmedel än så kan du knappast hitta.

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen under byggnationen. Tillsammans med våra leverantörer och med dig tar vi stora kliv framåt mot en hållbar framtid.

Klimatkalkyl för de klimatneutrala parhusen i Öjersjö Hagar

Total klimatpåverkan 50 år = 188 kg CO2/kvadratmeter.

Hur vi räknat

Klimatkalkylen visar CO2-utsläpp per kvadratmeter i kvarteret som är 188 kg CO2/kvadratmeter. Storleken på hela kvarteret är 1282 kvadratmeter för 8 stycken bostäder. Varje bostad står därmed för ett utsläpp på 30 ton CO2 (188*1282/8=30 ton CO2). Energin från solcellerna på bostäderna kompenserar under 50 år för 267 kg CO2/kvadratmeter vilket innebär att bostaden anses klimatneutrala, enligt Skanskas definition av klimatneutralt, från 2020 och når ett nettoutsläpp på - 5 kg CO2/kvadratmeter.

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiv fasad
 • Netto noll primärenergi från drift
 • Energieffektiva fönster

Under byggnationen

 • Solceller på byggarbetsplatsen
 • Grön asfalt
 • Grön betong
 • Noll avfall till deponi från bygget
 • Giftfria material
 • Sedumtak

Klimatklokt liv

 • Närhet till bra kommunikationer
 • Energiuppföljning av 5 hus
 • Tillval laddstation för elbil
 • Solceller på samtliga tak

Må bra

 • Biologisk mångfald
 • Fruktträd
 • Odlingsplatser
 • Pergola på gården

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Öjersjö Hagar kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Öjersjö Hagar lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.