Att köpa bostadsrätt

Vårt mål är att vägen från obruten mark till ett färdigt hem ska bli så trygg och rolig som möjligt. Här kan du läsa om hur det går till steg för steg i stora drag. Det ska vara enkelt att flytta till en ny bostad och vi finns med dig varje steg.

Att bo i bostadsrätt


Vilka rättigheter och skyldigheter har du egentligen som bostadsrättshavare? Vad är det som gäller när du bor i bostadsrätt? I broschyren kan du läsa om allt du behöver veta inför flytten till din nya lägenhet.

Att bo i bostadsrätt (pdf)

Steg för steg mot din nya bostad

När Skanska startar försäljningen i ett nytt område med bostadsrätter så inleds en process. Målet är att steg för steg skapa en stabil ekonomisk grund för föreningen. På vägen stöter du på olika avtal. Här kan du läsa vad de innebär.

Förhandsavtal

Det första avtalet som tecknas är ett förhandsavtal som är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren, vilken i sin tur förbinder sig att köpa bostadsrätten. Uppgifterna i förhandsavtalet grundas på kostnadskalkylen, som innehåller en beräkning av insatser och årsavgifter för lägenheterna utifrån projektets bedömda kostnader. I samband med tecknandet erläggs 2,5 % av priset på din lägenhet (insatsen).

Inredningsval

Efter att du tecknat förhandsavtal kommer du att kallas till ett personligt möte med kundansvarig som kommer att hjälpa dig med dina inredningsval. Ni går tillsammans igenom lägenhetens valmöjligheter och du får möjlighet att påverka delar av inredningen utifrån inredningskatalogen. För att vi ska hinna med byggnationen så har vi en sista beställningsdag då alla inredningsval ska vara gjorda. I samband med besiktningen kontrolleras även att de inredningsval som du gjort har utförts.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal tecknas när den ekonomiska planen registrerats hos Bolagsverket och föreningen därefter har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Normalt tecknas avtal om upplåtelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen 4-6 månader före tillträdet. Köparen blir därmed bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen. I samband med tecknandet av upplåtelseavtal erläggs 10% av priset på din lägenhet (insatsen), eventuellt förskott avräknas.

Finansiering

Före köpet bör du som köpare ta kontakt med en eller flera banker för att få en så bra finansiering som möjligt av ditt nya boende.

Besiktning

Som köpare kan du delta när bostadsrättsföreningens besiktningsman besiktigar bostaden. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska är ansvarig, avhjälpes av Skanska inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod. Från dagen för slutbesiktningen räknas den 5‐åriga garantitiden.

Tillträde/Inflyttning

Fyra till sex kalendermånader före tillträdesdagen erhåller du skriftligen det definitiva datumet för tillträde av lägenheten. Slutlikviden betalas i samband med tillträdet. På tillträdesdagen får du nycklar till lägenheten, förråd och andra färdigställda gemensamhetsutrymmen. Här visas även lägenhetens funktioner och de praktiska detaljerna gås igenom.

Garantier och försäkringar

Efter färdigställandet svarar Skanska Sverige AB för de kostnader som belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt (osålda lägenheter). Är de efter sex månader fortfarande osålda köper Skanska Sverige AB bostadsrätterna ifråga.

Vid entreprenadens färdigställande samt vid garantitidens utgång fem år (i vissa fall 2 år) senare sker besiktning av en opartisk besiktningsman. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska Sverige AB är ansvarig, åtgärdas av Skanska Sverige AB. 

Se filmen om hur det fungerar att bo i bostadsrätt


Vad får man göra och vilken rätt har man egentligen när man bor i en bostadsrätt? Här får du koll på några av de viktigaste sakerna.