Hidden

Citylab-certifierade stadsdelar

Gottorp är med på listan över Citylab-certifierade stadsdelar. Certifieringen innebär att flera mål ska uppfyllas. Vägar och trottoarer ska vara utformade på de gåendes villkor, så att du som väljer att promenera istället för att ta bil ska vara säker. Trevliga promenad-, löparstråk och parker ska vara tillgängliga året om både för dig som bor här och för besökare. Dessutom ska den biologiska mångfalden gynnas i grönområden och på kvarterets gårdar. I Gottorp ska du kunna ha en vardag utan att vara beroende av fossil energi. Bostäderna ska bli netto-nollenergihus, vilket betyder att de ska skapa lika mycket klimatnytta över 50 år som den klimatpåverkan som byggnation och drift ger upphov till. Här ska det också vara lätt att leva hållbart, som att till exempel dela verktyg med varandra på ett smidigt sätt.

Certifieringen Citylab

En certifiering enligt Citylab är ett bevis på ett ambitiöst hållbarhetsarbete, från planering till genomförande och förvaltning. Bakom Citylab står hela branschen genom Sweden Green Building Council SGBC, som grundades 2009. När Gottorp står klart kommer området att certifieras enligt Citylab som ett av de första områdena i Sverige. Det är vi så klart stolta över. Hoppas det även känns bra i magen för dig som flyttar in här.