Gottorp – för lekfulla små och stora

Du hittar redan idag en plats för lek och aktiviteter i området. Här kan du spela basket, cykla på pumptracken och leka med barnen tills solen går ner. Det finns även ytor för dig som älskar att odla och umgås. Tack vare alla barn i området som hjälpte oss ta fram den här platsen är Gottorp kul, redan innan vi börjat bygga.

Välkommen till Gottorps tillfälliga aktivitetsplats

Barnen fick frågan vad de önskar av det nya centrumet för att de själva ska trivas där, och vad de vill ha på platsen i väntan på bygget. För att göra medskapandet lustfyllt och kreativt fick de bygga modeller med allehanda material: träbitar, kartong, silkespapper och legogubbar.

Elever från byggprogrammet på Praktiska gymnasiet i Limhamn har varit med och byggt en del av platsen. Som en del i sin skolundervisning har de snickrat och målat bänkar, bord och läktare samt bokskåpet som ska fyllas med böcker från Bunkeflostrands bibliotek. På så vis har deras alster flyttat utanför skolan till det offentliga rummet där du och din familj kan få nytta av deras arbete, samtidigt som det skapar viktig stolthet hos eleverna.

Gottorps tillfälliga aktivitetsplats – kul för stora och små

Se berättelsen om hur Skanska i samverkan med områdets skolklasser utformat en tillfällig lek-, sport- och odlingsplats i väntan på byggstart.