Täby Park – konsten att skapa en ny stadsdel

Hur bygger man en ny stadsdel från grunden? I Täby Park utanför Stockholm skapar en ambitiös vision och genomtänkta lösningar ett modernt område med fokus på gemenskap och hållbarhet.

Lev hållbart i Täby Park

I Täby Park, nordost om centrala Stockholm, växer en helt ny stadsdel fram. Här bygger Skanska både hyresrätter, bostadsrätter och ett äldreboende, inklusive ett av Sveriges hållbaraste bostadsrättskvarter, Scilla, med netto noll-energihus och Svanenmärkta lägenheter.

Inflyttningen startade våren 2020 och området är nu levande med torg, restauranger och butiker och här pågår arbete med flera grönskande parker. Idén med stadsdelen är att man ska underlätta för de boende att leva hållbart i vardagen, med fokus på samverkan, trygghet och gemenskap.

– Jag är glad över att se att Täby Park, precis som i vår mission, redan nu är en mänsklig och omtänksam stadsdel, säger Julia Matwinska, projektutvecklare på Skanska och vice VD för Täby Park AB, ett samägt bolag med JM.

Enkelt att ta sig till skola, butiker och jobb

Julia jobbar med detaljplanerna och utvecklingen av Täby Park. Vad innebär det? Jo, att arbeta efter en målbild. Den har varit högt satt från start – ”en storstad på kartan och småstad i själen”. Här har man samarbetat tätt med Täby kommun och med landskapsarkitekter, arkitekter, hållbarhetsspecialister, ingenjörer, ekologer och trafikplanerare.

– Det är en stor blandning av kompetenser som finns med i ett sådant här arbete. De jobbar med allt från var parker och torg ska placeras till hur man kan bygga in trygghet i området, berättar Julia.

En nyckelfråga har varit hur platsen ska knyta an till resten av Täby tillsammans med målet om ”15-minutersstaden”, ett begrepp som handlar om att det ska ta max 15 minuter att förflytta sig från hemmet till de viktigaste platserna i vardagen.

– Det ska vara enkelt att ta sig till förskola, skola, butiker, idrott och jobb och vi har velat främja hållbara färdmedel. Det är ett komplext arbete, men fint att se att allt detta håller på att uppfyllas.

Bild: Emelie Peterson, Skanskas hållbarhetsspecialist och Julia Matwinska, projektutvecklare på Skanska och vice VD för Täby Park AB.

En plats där människor i alla åldrar trivs

För att skapa en trygg stadsdel har man jobbat med ett koncept som heter ”tryggt, säkert och belyst”.

– Vi vill skapa en stadsbild där människor kan röra sig naturligt och fritt vid torg, i parker och längs gång- och cykelvägar, med belysning där det behövs, för att det ska bli ett levande och tryggt folkliv.

En annan viktig del av visionen för Täby Park är att det ska vara en stadsdel där människor i alla åldrar bor, arbetar och trivs. I planeringen finns därför både förskolor, skolor, arbetsplatser och vårdboende.

– Man ska kunna bo, arbeta och leva hela sitt liv här.

Träd och växter för minskat klimatavtryck

Husen i området uppfyller en rad hållbarhetskrav, till exempel när det gäller material och energieffektivitet. Men man har också arbetat med flera andra faktorer som bidrar till hållbarhet – som hur vägar dras eller hur man adderar grönska.

– Att plantera växter och träd handlar inte bara om trivsel. Växters förmåga att ta upp koldioxid leder till minskat klimatavtryck och genom att plantera träd och växter kan man också påverka luftkvalitet och mikroklimat positivt, säger Skanskas hållbarhetsspecialist Emelie Peterson.

För anläggning av vägarna i stadsdelen arbetar man också med biokol för att binda koldioxid som ett sätt att minska klimatavtrycket.

Enklare att göra hållbara val

Skanskas första kvarter Klövern, med Svanenmärkta bostäder, är inflyttat och slutsålt. I det nya kvarteret Scilla, mellan parker och med mysigt torgläge, finns lediga lägenheter på ett till fem rum och kök. Huset är ett netto-nollenergihus och har uppförts med så höga krav på hållbarhet att det räknas till en av mest hållbara byggnaderna i Sverige i dag. Huset kommer att generera lika mycket förnybar så kallad primärenergi som det förbrukar.

– Det uppnår vi bland annat genom att fastigheten har solceller på taken, effektiva fönster och bra isolering, säger Emelie Peterson.

Kvarteret Scilla har precis som Klövern också bil- och cykelpool. På den gröna innergården ges viktiga förutsättningar för pollinerande insekter – växter har noggrant valts ut för att öka den biologiska mångfalden.

– Vårt arbete handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Att bidra till att det blir enklare att göra hållbara val är en väldigt viktig uppgift för oss på Skanska, säger Emelie Petersson.