Hidden

Bo hållbart i Skanskas nya kvarter Scilla

I Täby Park bygger Skanska både bostadsrätter och hyresrätter. Bostadsrätterna är Svanenmärkta, vilket betyder att alla material är noga utvalda utifrån miljö- och hälsoaspekter. Hela kvarteret Scilla är ett av Sveriges hållbaraste bostadsrättskvarter med netto noll-energihus. Vad innebär det?

  • Ett netto noll-energihus innebär att det ställs hårda krav på både produktion och energiförbrukning. Huset kommer att generera lika mycket förnybar primärenergi som det förbrukar. Därför har fastigheten bland annat solceller på taken, effektiva fönster och bra isolering. 

  • Den gröna innergården har getts förutsättningar för pollinerande insekter för att öka den biologiska mångfalden.

  • Kvarteret har bil- och cykelpool, med en gemensam cykelverkstad och låneverktyg.

Scilla, nästa generations hållbara bostäder

Scilla, i Täby Park strax utanför Stockholm, är Bostadsutveckling Stockholms första netto noll-energihus.