Skapa en grön oas för växter och djur

Även på en mindre yta finns det mycket du kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden. Skanskas egen ekolog Tim Schnoor tipsar om att göra vildare val – för djuren och växternas skull.

Din insats gör skillnad för biologisk mångfald

Hur vi människor påverkar naturens livsmiljöer och ekosystem har blivit en politisk fråga på global nivå. Det är förstås långt från FN:s miljökonferenser till den egna täppan, men faktum är att även enskilda insatser kan göra skillnad för den biologiska mångfalden. 

– Tänk om alla som har en trädgård, balkong eller terrass kunde gör en sak som gör skillnad för våra humlor, bin och andra insekter. Det kan vara så enkelt som att välja rätt blommor till balkongodlingen och sätta upp ett litet bihotell, säger Tim Schnoor. 

Minskar påverkan på naturen

Tim är ekolog och hållbarhetsspecialist på Skanska. Hans jobb går ut på att minska påverkan på naturen så mycket som möjligt i samband med att det byggs nya attraktiva stadsdelar och bostäder. Det kan handla om allt från att välja rätt plats för husen så att man kan spara värdefulla träd och annan natur, till att välja arter till en ny ängsmark eller gräva en damm där grodor och salamandrar trivs.  

När vi bygger behöver vi se till att det som påverkas negativt kan återställas eller nyskapas, så att vår inverkan på de naturliga ekosystemen blir så liten som möjligt. Jag ser det som min uppgift att hitta ett samspel med naturen i allt vi gör.  

Bild: Tim Schnoor, ekolog och hållbarhetsspecialist på Skanska.

Lummiga innergårdar där djuren trivs

När Skanska planerar ett nytt bostadsområde är biologisk mångfald en viktig del av hur innergårdarna utformas. Ett exempel är kvarteret Scilla i Täby Park där miljön kring bostadshusen är skapad för att pollinerande insekter ska trivas. Till planteringarna på gården har man valt blommande växter som ökar den biologiska mångfalden, och det finns också möjligheter för de boende att odla egna grönsaker och blommor i odlingslotter. 

– Det mest betydelsefulla vi kan göra är att spara områden med höga naturvärden. Det kan i sin tur till och med öka värdet på bostäderna då det blir en extra attraktiv omgivning att bo i. 

Grönt tak är bra för miljön

– Andra saker som vi kan göra i samband med att vi bygger är att anlägga gröna ängstak som fördröjer dagvatten och erbjuder livsmiljöer för insekter och fåglar, eller arbeta med biokolsbäddar som binder kol i jorden, säger Tim.

Bli en latare trädgårdsägare

Det är inte alla som har förmånen att få jobba med biologisk mångfald, så vad kan man göra som privatperson? ”Massor”, konstaterar Tim. En av de enklaste och mest effektiva åtgärderna för trädgårdsägaren bli lat. 

– En hårt klippt gräsmatta har väldigt låg artrikedom, så det bästa rådet är egentligen att låta gräsklipparen stå.  

Vi har lärt oss att ogräs i rabatten och en vildvuxen gräsmatta är något dåligt, men det är den perfekta miljön för våra insekter, fåglar och andra djur, säger Tim. 

Bjud på något att dricka

En annan välkommen insats för djur och natur är att anlägga en damm med vattenväxter och stenar. 

Tänk på att göra en mjuk övergång till dammen så att djur kan ta sig i och ur vattnet enkelt. Och att se till att den inte torkar ut under tiden som groddjur har yngel i vattnet. Har du inte plats för en damm, gör ett litet fågelbad där djur och insekter kan dricka under torra perioder på året. 

Kolla vad som gäller i din bostadsrätt

Bor du i bostadsrätt med balkong? Det finns mycket att göra även på liten yta. Skapa en prunkande oas av krukor och blomlådor. Är balkongen av mindre modell? Odla på höjden. Det finns speciella anordningar för hängande växter att köpa, eller så ställer du krukorna i en hylla. Ställ fram en rejäl skål med friskt vatten och skapa ett litet bihotell med hjälp av en trästubbe eller grövre ved som du borrar hål av olika storlek i. Plantera kryddor eller andra blommande arter runt hotellet. 

Kolla upp så att du inte planterar arter som klassats som invasiva, det vill säga arter som kommer från andra delar av världen, sprider sig och påverkar våra naturmiljöer negativt, säger Tim. 

Tänk också på att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan ha olika regler för vad man får görasin balkong. Kolla vad som gäller i ditt hus innan du sätter i gång! 

5 tips för trädgården

  1. Tistel, klöver och maskros är mumma för bin. Tar det emot att låta ogräs växa i trädgården? Plantera i stället marktäckande växter som har samma förmåga att locka flygfän. Till exempel myskmadra och revsuga. 
  2. Lämna en oklippt plätt på gräsmattan! Vill du verkligen göra en insats – anlägg en äng på tomten, med till exempel prästkrage, rödklöver, sommarfibbla och andra ängsblommor.
  3. Välj äldre sorter av rosor och perenner. De moderna sorterna har ofta odlats fram för att få en viss färg eller form, vilket tyvärr kan påverka förmågan att producera pollen och nektar.
  4. Skapa varierade miljöer. En sandhög blir hem åt vildbin. En hög med kvistar och grenar kan bli vinterhotell åt igelkottar. Stubbar och döda träd ger plats åt såväl mossor och svampar, som spindlar, fåglar och skalbaggar.
  5. Planera din trädgård så att något alltid blommar. På våren är det framför allt buskar och träd, till exempel sälg, äppelträd och körsbär. För hösten, välj perenner som blommar ända fram till senhöst, som stäppsalvia, inhemska astrar eller röllika. 

5 tips för balkongen

  1. Innan du börjar, fundera på hur det ser ut på din uteplats. Blåser det mycket eller är det lä och blir varmt när solen ligger på? Förutsättningarna är avgörande för vilka växter du ska välja.
  2. Växter som tål både torka och halvskuggigt läge, och samtidigt lockar bin och insekter, är till exempel citronmeliss, gräslök, och mynta. 
  3. Locka fjärilar med färgglada blommor, men tänk på att balkongen måste vara tillräckligt vindskyddad. Klängväxter som luktärt, vildkaprifol och humle kan hjälpa till att skapa lä.
  4. På våren kan fjärilarna få ont om föda. Gör en enkel foderautomat. Fyll ett provrör med en blandning av honung och vatten. Doppa en bomullstuss i lösningen och sätt vid provrörets öppning, tillsammans med en gul eller orange tygblomma.
  5. I vissa hus får man inte hänga balkonglådor utanför räcket, på grund av fallrisken. Har du plats går det lika bra att hänga dem på insidan. Djupa lådor är bäst, men häll gärna lecakulor i botten för dräneringens skull. Många växter mår inte bra om det blir för blött i jorden.