Vi har ett ansvar

Vi måste alla förändra hur vi konsumerar, reser och bor. Vi, som en stor aktör i fastighets- och byggbranschen vilken står för en femtedel av Sveriges utsläpp, har ett särskilt stort ansvar.

Sedan miljöskandalen i Hallandsåsen för 25 år sedan har vi metodiskt jobbat för att få ned vår negativa påverkan på miljön. 2015 bestämde vi oss för att sätta mål för våra egna klimatutsläpp - de ska halveras till 2030. Och 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Det innebär att vi vill få bort klimatpåverkan från all vår verksamhet, såväl inköp av material och byggnation, som driften av det vi har skapat.

Även om utvecklingen går i rätt riktning, går den inte tillräckligt fort
Vi har bestämt att våra egenutvecklade bostäder måste bli klimatneutrala snabbare. Redan 2030 ska alla nya hem från Skanska vara klimatneutrala. Våra första klimatneutrala hem i Gottorps Hage och Öjersjö Hagar, ger oss värdefull kunskap att ta vidare till våra nya bostäder.

Att minimera våra egna utsläpp är den ena delen av vårt arbete för en mer hållbar framtid. Den andra delen handlar om att underlätta för våra kunder att göra hållbara val. 2005 tog vi tillsammans med Miljömärkning Sverige fram Svanenmärkningen för bostäder. Märkningens syfte är att göra det lätt att välja rätt. Valet av bostad har stor påverkan på vårt enskilda klimatavtryck men det stannar inte där.

Hur du lever i din bostad spelar också stor roll
Vi vill också inspirera till en klimatklok livsstil genom att synliggöra och uppmuntra till minskad energianvändning och se till att bra val finns nära till hands som sopsortering, soprum, tillgång till lånecyklar, bilpool, verkstadsrum för reparation och för att kunna dela verktyg.

Det finns inte en snabb lösning för att minska klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan krävs återkommande bra och rätt val. Och framförallt ett enträget arbete. Vi hoppas att du vill vara med på resan mot en klimatneutral framtid. Steg för steg och kvarter för kvarter tar vi oss mot en ljusare framtid.

Läs mer om de steg vi tagit så här långt och om våra bostäder Svanenmärkta hem, Netto-nollenergihem och Klimatneutrala hem.

Beräkna ditt koldioxidavtryck på bara 5 minuter


Vad är ClimateHero?
 
Det är en kalkylator för att beräkna ditt koldioxidavtryck och med tips som hjälper dig att minska din klimatpåverkan baserat på din nuvarande livsstil.

Hittills har över 140 000 människor använt kalkylatorn och lovat att minska sitt avtryck med ca 300 000 ton CO2 per år. Detta motsvarar en utsläppsminskning av nära 200 000 dieselbilar på våra vägar.

Det tar bara 5 minuter att se vem du är. Är du en klimatbov, klimatfifflare eller rent av en klimathjälte?