Hållbart. Idag och imorgon.

Vi på Skanska vill bidra till att skapa ett bättre samhälle. Arbetsplatser, infrastruktur, servicelokaler, butiker, bostäder och skolor. Allt hänger ihop. Vårt mål är också att skapa ett klimatneutralt samhälle. I det arbetet är vår storlek en unik tillgång. Och allt ställs på sin spets varje gång vi lämnar över nyckeln till en nybyggd bostad till någon av våra kunder.

Från råvara till färdigt hem

En viktig del i vårt arbete för ett klimatneutralt samhälle är att vi vill underlätta för människor att göra hållbara val. Om du bor i ett hem från Skanska blir du en del av utvecklingen. En del saker kommer du att märka tydligt. Miljöbilpool, laddstationer för elcyklar eller att tvättmaskinen håller högsta energiklass är några av dem. Andra påverkar inte ditt liv lika mycket, men märks tydligt i statistiken. Kanske är parkeringsplatsen utanför huset asfalterad med Grön Asfalt. Det är en produkt från Skanska som är framtagen med fossilfri uppvärmning och som till stora delar består av returasfalt. Betongen i huset innehåller mindre cement. Istället använder vi slaggmaterial från stålproduktion som ger samma hållfasthet, men som har en betydligt lägre klimatpåverkan. Sedumtak ger ett vackert uttryck samtidigt som belastningen på dagvattensystemet blir mindre och växterna tar upp koldioxid. Solfångare producerar egen el i huset och rörelsedetektorer i garage och trappuppgångar minskar elanvändningen. Vi tänker på hela kedjan, från råvara till färdigt hem.

Sveriges ledande utvecklare av hållbara hem

Utvecklingen av hållbara bostäder hos oss har pågått under många år. 2005 byggde vi Sveriges första Svanenmärkta småhus i Malmö. Konceptet kallades för Uniqhus och hemmen murades för hand. Alla som arbetade med Uniqhus fick genomgå en utbildning i hållbarhet och miljöpåverkan. Projektet blev en stor succé och vi fortsatte samarbetet med Svanen. Målet var att ta fram kriterierna för att kunna bygga Svanenmärkta flerbostadshus. Sex år senare byggde Skanska Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus i Söderköping. Sedan dess har utvecklingen av miljövänliga hem gått framåt med stora kliv. 2014 lanserade vi i Växjö våra första nollenergibostäder, brf Solallén. Svanens krav på konstruktion och isolering i kombination med låg energianvändning och solceller på taket innebär att husen tillför lika mycket energi som används på årsbasis. Under 2021 kommer vi ta ytterligare ett stort kliv när vi sätter Sveriges första klimatneutrala radhus på marknaden. Utanför Malmö ligger Bunkeflostrand och kvarteret Gottorps Hage - här kommer vi att bygga 14 klimatneutrala radhus. Vårt arbete stannar inte här. Steg för steg och projekt för projekt tar vi oss mot vårt mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan 2045. Vi hoppas att du vill vara med oss på resan.