Från och med 2017 skapar vi bara Svanenmärkta kvarter

På Skanska tycker vi att hållbarhet måste finnas i varje led hos ett företag. Därför kommer alla kvarter vi planerar och startar från och med 2017 vara Svanenmärkta. Vi gör vårt yttersta för att skapa ett hållbart hem som vi sedan lämnar vidare till våra kunder med vetskapen om att de har möjligheten att skapa en hållbar vardag.

Mer än bara hus

Hela resan från första detaljplan till det färdiga hemmet ska vara hållbar. Svanenmärkta hem innebär bland annat att allt material är noggrant utvalt för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. På så vis kan du också vara med och rädda världen lite grann varje dag.

Att tänka grönt innebär också att vi ser bortom själva produktionen. Det är lika viktigt att våra hus och kontor är energieffektiva genom hela sin livslängd. Vårt huvudkontor i Stockholm ligger granne med ett bostadshus som också är byggt av oss. Där använder vi spillvärme från kontoret för att värma upp bostäderna som ligger intill.

Meranbarahus.jpg

Vi kan göra skillnad

Social hållbarhet handlar om hur vi kan skapa ett bättre samhälle för alla. Uttrycket social hållbarhet är lika brett som det är viktigt. Trygghet och säkerhet i våra boendemiljöer präglar utformningen av innergårdar och placering av belysning. På våra byggarbetsplatser är vi måna om en stark trygghetskultur och tydliga säkerhetsregler för att miljön ska vara en skyddad och trygg plats för alla som jobbar där. Vi vill ha levande stadsdelar där arbetsplatser, skolor och bostäder ingår i en balanserad mix. Dessutom tycker vi det är viktigt att alla ska få vara med. Att hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden att få jobb. Resan mot en hållbar framtid har knappt börjat. Men vi tror att vi kan göra skillnad. Se filmen Trygghet i tre dimensioner där vi visar fina exempel på hur vårt arbete inom social hållbarhet går till.