Hidden

En trygg affär

Köpare och säljare försöker nu orientera sig i ett nytt landskap där stigande räntor och sjunkande konjunktur vänt upp och ner på bostadsmarknaden. Det är inte längre givet att en begagnad bostadsrätt innebär en lägre årsavgift. En rapport från Nabo visar att många äldre föreningar skulle behöva höja avgifterna med närmare 40 procent på grund av höjda räntor och driftskostnader. Många äldre fastigheter har också en hög energiförbrukning, något som inte ansetts vara ett problem tidigare.

– Högre räntor och större energikostnader är viktiga faktorer i dag, och tänk på att om avgifterna går upp så påverkar det också värdet på lägenheterna i fastigheten, säger Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg på SBAB.

Energieffektiva hus kan ge pengar tillbaka

En av de stora fördelarna med nyproducerade flerfamiljshus är just energieffektiviteten. Alla Skanskas egenutvecklade bostadshus är Svanenmärkta, vilket är en garanti för låga driftskostnader. Husen har solceller på taket, snålspolande kranar och är välisolerade med täta klimatskal. Saker som i förlängningen kan innebära pengar i plånboken för de boende. Många banker erbjuder nämligen så kallade Gröna Bolån, en lånerabatt på bostadslån förutsatt att fastigheten uppfyller vissa kriterier som till exempel Svanenmärkning eller en energideklaration som visar energiklass A eller B.

Bolånerabatt utan speciell ansökan

Hos SBAB får kunden 0,05 procentenheter i bolånerabatt för energiklass C och 0,1 procentenhet för energiklass A och B.

– Vi går enbart på energideklarationen, och om man har A, B eller C så får man rabatten. Man behöver inte göra någon speciell ansökan, säger Carl Lindståhl men tipsar om att tänka till innan bostadsköpet:

– Mitt råd är att vara försiktig med konsumtionslån innan du har koll på hur boendekostnaden blir. Tänk också på att det måste finnas marginaler. Du måste kunna unna dig något annat än att bara bo, säger Carl Lindståhl.

Vill värna om bostadsrätten som bostadsform

Under större delen av 2000-talet har bostadsmarknaden bara gått framåt och uppåt. I framför allt storstäderna har man talat om ”bostadskarriär”.

– Vi har en hel generation som bara sett bostadspriserna stiga, och det har kanske gjort att man varit mindre noggrann med detaljerna vid köp av nyproduktion, säger Ulrika Blomqvist som är vd för intresseorganisationen Bostadsrätterna och styrelseledamot i Trygg BRF.

I spåren av högkonjunkturen dök en del oseriösa aktörer upp på marknaden, vilket var en av anledningarna till att Bostadsrätterna, tillsammans med bland andra Skanska, 2018 tog initiativet till föreningen Trygg BRF.

– När vi startade var det för att värna om bostadsrätten som bostadsform. Vi såg att det fanns aktörer på bostadsmarknaden som inte fullföljde sina byggprojekt, försvann och lämnade de boende i kläm, förklarar Ulrika Blomqvist.

Trygghet även efter inflyttning

Genom Trygg BRF-märkningen kan bostadsrättsinnehavaren känna sig trygg även om fel upptäcks efter inflyttning, eftersom man kommunicerar med samma företagskoncern längs hela resan, från genomförande till överlämnande. Märkningen säkerställer också att det finns en 30-årig underhållsplan med information om framtida renoveringar och att vissa kritiska nyckeltal redovisas, som underlättar jämförelser inför köp. Från den 1 januari 2024 ska underhållsplanen vara 50-årig enligt nya bostadsrättslagen!

Den som köper en bostadsrätt med Trygg BRF-märkning kan också vara säker på att fastigheten verkligen färdigställs och att föreningen får tillbaka sina insatser, eftersom företaget åtar sig att köpa eventuella osålda bostadsrätter. 

Tips! Tänk på det här:

  • Titta på flera bostäder i området där du vill bo för att få en uppfattning om marknaden.
  • Vad har du råd med? Följ med i ränteutvecklingen så du inte planerar efter en glädjekalkyl.
  • Finns bostadsrättsföreningen listad på Trygg BRF? I så fall kan du vara trygg med att byggföretaget köper eventuella osålda bostadsrätter och att projektet färdigställs.
  • Kontrollera vem som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse under produktionstiden. Byggande styrelse ska vara självständig, utan koppling till entreprenören.
  • Håll löpande kontakt med din bank. Lånelöften gäller under begränsad tid och förutsättningarna kan ändras.
  • Tänk på att kostnadskalkylen för en ny bostadsrättsförening är en preliminär bedömning och prognos. Fråga alltid om du behöver hjälp att förstå kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen.
  • Köp med hjärta, mage och plånbok i balans. Förhoppningsvis ska du bo länge i din nya bostad.

Gröna Bolån

Många banker erbjuder en lånerabatt på bostadslån, ofta 0,1 procentenhet, förutsatt att fastigheten uppfyller vissa hållbarhetskriterier. I allmänhet krävs en A- eller B-klassad energideklaration utfärdad efter 1 januari 2014, Svanenmärkning, Miljöbyggnad guld- eller silvercertifiering, eller ett certifierat passivhus.

Trygg BRF

Branschgemensam organisation för att främja bostadsrätten som bostadsform och konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen. För att ett nybyggt bostadsprojekt ska få Trygg BRF:s kvalitetsmärkning ska bland annat vissa nyckeltal redovisas, som gör det enklare för konsumenten att jämföra bostäder. Alla nyproduktioner kan ansöka om märkningen, även om byggföretaget inte är medlem.